fbpx

ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Організатор – та компанія YotClub OU, в особі члена правління Бурцева Олександра Володимировича, що діє на основі Статуту.
Агент – юридична чи фізична особа, яка сприяє продажу подорожей, організованих Організатором.
Заявка
– пропозиція Клієнта, направлена Організатору через Агента, в якій міститься пропозиція укласти угоду на організацію подорожі.
Збірний тур – це подорож, яку планує Організатор згідно із Пропозицією, розміщеною на сайті Організатора, за визначеними напрямком, датами та ціною. В таку подорож збираються різні люди, які (частіше) не знайомі один з іншим до подорожі.
Приватне замовлення – це подорож, яка створюється за індивідуальним замовленням Клієнта. З урахуванням побажань Клієнта Організатор обирає яхту, маршрут, додаткові сервіси (крім яхтової подорожі можливе продовження подорожі суходолом).

2. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Участь у Партнерській Програмі вважається прийняттям Агентом цих Правил та Умов з будь-якими змінами, що можуть бути внесені Організатором.
2.2 Агент надає Організатору контакти Клієнтів за винагороду, яку отримує, якщо Клієнт замовляє за рекомендацією Агента подорож (в Збірному турі або як Приватне замовлення) у Організатора.
2.3 Агент ознайомлює Клієнта з пропозиціями Організатора та проводить базову роз’яснювальну роботу.
2.4 Усі Заявки надаються Організатору та підлягають прийняттю та підтвердженню в письмовій формі уповноваженою особою Організатора. Усі котирування вартості послуг, зроблені Агентом для Клієнтів або майбутніх Клієнтів, підлягають підтвердженню Організатором і не є остаточними, доки уповноважена особа Організатора не надасть такого підтвердження.

3. РОЗРАХУНОК ВИНАГОРОДИ

3.1 Збірні тури. Перша рекомендація

3.1.1 У випадку, якщо Клієнт за рекомендацією Агента замовляє подорож у Організатора впродовж 1 року з моменту Заявки, Організатор сплачує Агенту 10% від вартості першого замовлення Клієнта.
3.1.2 Якщо Клієнт вперше замовляє подорож в період з 1 до 2 років з моменту Заявки, сума винагороди складає 5% від вартості першого замовлення Клієнта.
3.1.3 Якщо Клієнт замовляє подорож пізніше ніж через 2 роки з моменту Заявки, винагорода Агенту не сплачується.
3.1.4 Якщо Клієнт отримує знижку, то винагорода розраховується від ціни продажу з урахуванням знижки.

3.2 Збірні тури. Повторні рекомендації

3.2.1 Якщо Організатор самостійно укладає угоду стосовно наступної подорожі з Клієнтом, від якого раніше мала місце Заявка, надана Агентом, Організатор сплачує Агенту 5% від суми угоди, якщо угоду було укладено впродовж 3 років з моменту останньої Заявки на подорож цього Клієнта від Агента.
3.2.2 Якщо Агент подає заявку на повторну подорож Клієнта, і на цей момент угоду між Організатором та Клієнтом ще не укладено, при цьому Клієнт ознайомлений з умовами подорожі та сплачує вартість подорожі протягом 1 тижня з моменту Заявки, Агент отримує 10% від вартості подорожі.

Пояснення та приклади:

Збірні тури. Агент рекомендує Клієнта, той їде в першу подорож в 2021 році. Агент отримує 10%. Далі Організатор спілкується з Клієнтом та продає йому наступну подорож в 2022 році. Агент отримує 5%. Далі Агент спілкується з Клієнтом та подає заявку на наступну подорож Клієнта в 2023 році. Агент отримує 10%. Далі проходить два роки без подорожей і Організатор продає Клієнту подорож в 2025 році. Агент отримує 5%. Далі Організатор продає подорож в
2027 році. Агент не отримує %, тому що з моменту останньої заявки від нього по цьому Клієнту (в 2023) пройшло більше 3 років.

Приватні замовлення. Якщо Клієнт замовляє Приватне замовлення, то процес узгодження вартості подорожі та винагороди Агенту відбувається наступним чином:
Агент надає всі побажання Клієнта Організатору.
Організатор розробляє Базову пропозицію та розраховує Базову вартість подорожі, до якої може бути додана винагорода Агента. Агент додає до Базової вартості суму своїй винагороди та пропонує базову пропозицію подорожі за своєю ціною Клієнту.
Клієнт узгоджує деталі подорожі безпосередньо з Організатором (додати день, прибрати день, змінити готель, додати екскурсію і т.п.). Організатор відповідно коригує Базову пропозицію та підсумкову вартість, в яку включає узгоджену надбавку Агента. Якщо скоригована пропозиція суттєво змінюється за вартістю, Організатор додатково узгоджує з Агентом можливі зміни у винагороді Агента.

4. ВИПЛАТА ВИНАГОРОДИ ТА ВИТРАТИ АГЕНТА

Винагорода сплачується за кількість місць, які замовляє Клієнт у подорожі.
Винагорода не розповсюджується на подальші рекомендації від Клієнта.
Винагорода Агенту сплачується Організатором після проведення подорожі. Організатор не є податковим агентом для Агента, і Агент повинен самостійно врегулювати всі податкові зобов’язання, що виникають у нього у зв’язку з отриманням винагороди.
Якщо не погоджено інше, Організатор не зобов’язаний відшкодовувати Агенту будь-які витрати, понесені Агентом у зв’язку з участю у партнерській програмі.

5. ІНФОРМУВАННЯ АГЕНТА ПРО АКТУАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Агент повідомляє Організатора про бажані канали комунікації (Емейл, Телеграм, Вайбер и т.п.)
Організатор створює спільний чат з Агентами для інформування та можливості запитань по турам.
Організатор зобов’язується інформувати Агентів одразу при появі нових пропозицій.

6. МАРКЕТИНГОВІ МАТЕРІАЛИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

6.1 Організатор може час від часу протягом дії партнерської програми безкоштовно надавати Агенту каталоги, брошури, зразки, програмне забезпечення та інші маркетингові матеріали. Усі маркетингові матеріали залишаються ексклюзивною власністю Компанії.
6.2 Агент має право використовувати захищені авторським правом матеріали, торгову марки, торгові назви Організатора виключно у рамках партнерської програми.

7. ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ ПАРТНЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ

7.1 Організатор має право змінювати ці Правила та Умови в будь-який час, на власний розсуд. Організатор повідомлятиме Агента про такі зміни шляхом надіслання повідомлення електронною поштою або іншим засобом комунікації. Оновлені Правила та Умови набувають чинності наступного робочого дня після їх опублікування. Організатор рекомендує періодично переглядати ці Правила та Умови. Організатор може вимагати від Агента дати згоду на оновлені Правила та Умови, перш ніж продовжити участь Агента у Партнерській Програмі. Якщо Агент не згоден зі зміною цих Правил та Умов, Він повинен повідомити про це Організатора протягом десяти (10) днів після отримання повідомлення про внесення змін. Продовження участі Агента без зауважень у Програмі після отримання повідомлення про внесення змін до цих Правил та Умов означає обов’язкове прийняття цієї Угоди зі змінами.
7.2 Організатор має право розірвати Партнерську Програму с Агентом в будь-який час з будь-якої причини або без причини, попередньо надіславши Агенту письмове повідомлення за десять (10) днів.
7.3 Після розірвання Партнерської Програми Агент: (а) утримуватиметься у майбутньому від позиціонування себе як Агента Організатора, (б) припиняє будь-яке використання будь-яких маркетингових матеріалів Організатора. Розірвання Партнерської Програми не звільняє Організатора від обов’язку сплатити Агенту винагороду, що підлягає сплаті за Програмою стосовно угод, які були укладені Організатором до такого розірвання.

8. ІНШІ УМОВИ

7.1 Ці Правила та Умови Партнерської Програми не є договором публічної оферти. Організатор залишає за собою право на власний розсуд відмовитись прийняти будь-яку Заявку. У випадку, якщо Організатор відмовиться прийняти будь-яку Заявку, він не несе відповідальності перед Агентом за сплату будь-якої винагороди, яка мала б бути сплачена у випадку якщо б Заявка була прийнята.
7.2 Відносини Агента та Організатора є відносинами незалежних сторін. Незалежно від використання слова “агент” у тексті, жодна Сторона не є агентом, співвласником, партнером, спільним підприємцем, дочірнім підприємством, філією, працівником або законним представником іншої Сторони для будь-яких цілей і не вважатиметься такою. Жодна із Сторін не має права укладати будь-які угоди від імені іншої Сторони, або визнавати себе уповноваженою на це. Жодна Сторона не повинна приймати на себе жодних юридичних або комерційних зобов’язань щодо іншої Сторони, за винятком випадків, коли це прямо передбачено Правилами та Умовами.